دانلود تحقیق نقش زنان در توسعه اقتصادی (ورد , docx)

دانلود تحقیق نقش زنان در توسعه اقتصادی (ورد , docx)

دانلود تحقیق نقش زنان در توسعه اقتصادی (ورد , docx)

توسعه پايدار به عنوان يکي از بستر هاي رشد بشر در جوامع انساني زماني محقق خواهند شد که از منابع انساني آن به نحو بهينه استفاده شود و اين درحالي است که زنان به عنوان نيمي از منابع انساني در کشور ما يعني ايران ناديده گرفته شده اند.
در اين تحقيق سعي داريم که نحوه و لزوم مشارکت زنان در جامعه و موانع پيش روي آنها از ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مورد بررسي قرار دهيم و ضمن اشاره به ديدگاه اسلام به مسئله اشتغال زن به پيشنهاد راهکار هاي جهت حضور هر چه پر رنگ تر زنان در جامعه و همچنين اثرات آن بر توسعه اقتصادي کشور بپردازيم.
اين تحقيق که در 18 صفحه و با فرمت docx تهيه شده و مناسب براي رشته هاي مديريت و اقتصاد و همچنين به علت رعايت قواعد تحقيق مناسب براي درس روش تحقيق نيز مي باشد.


اینجا هم مشاهده کنید